Mais als ei van Columbus?

Na een mengsel van mais en kurk, is nu voor het eerst ook een kunstgras voetbalveld met alleen maar mais-infill aangelegd. Is mais het ei van Columbus? Mais-infill moet een oplossing bieden omdat het soortelijk gewicht zwaarder dan kurk is waardoor de kans op opdrijving bij overmatige regen, minder is. Ook kent het een lagere…

Lees meer