De Leijerweg 6A, Sint-Oedenrode      -      0413 -82 03 41        -      info@topgrass.nl

Onderhoudsregistratie

Geschikt voor:

Voetbal, hockey, tennis, korfbal/handbal, altetiek

Bewerking:

In de onderhoudsapp worden alle werkzaamheden, inspecties en periodieke keuringen van de kunstgrasvelden geregistreerd. Ook kunnen foto’s en opmerkingen gemakkelijk worden toegevoegd.