De Leijerweg 6A, Sint-Oedenrode      -      0413 -82 03 41        -      info@topgrass.nl

Dieptereinigen

Geschikt voor:

Voetbal, hockey, tennis, korfbal/handbal

Bewerking:

Infill wordt belucht en verschoond doordat de kunstgrasreiniger het materiaal uit de mat borstelt en over een schudzeef werpt.