De Leijerweg 6A, Sint-Oedenrode      -      0413 -82 03 41        -      info@topgrass.nl

Decompacteren

Geschikt voor:

Voetbal, hockey, tennis, korfbal/handbal

Bewerking:

De demping en waterdoorlatendheid worden versterkt door het agressief los borstelen van het infill materiaal.