De Leijerweg 6A, Sint-Oedenrode      -      0413 -82 03 41        -      info@topgrass.nl

Beluchten

Geschikt voor:

Voetbal

Bewerking:

Hardmetalen tanden met lichte vertandingen zorgen middels wrikken voor het beluchten van het infill materiaal. Door het wrikken i.p.v. krassen met bijvoorbeeld koolzaadtanden(wiedeg) wordt onnodige slijtage aan de vezel voorkomen.