De Leijerweg 6A, Sint-Oedenrode      -      0413 -82 03 41        -      info@topgrass.nl

Speelplaats Schiedam

Vandaag hebben we deze speelvoorziening in Schiedam voorzien van de juiste valondergrond en speelgras. Een leuk klusje om nog net voor het weekend af te ronden. Veel speelplezier gewenst aan de jeugd in Schiedam!