De Leijerweg 6A, Sint-Oedenrode      -      0413 -82 03 41        -      info@topgrass.nl

Aanleg atletiekbaan DJA Zundert

Begin juni 2021 is TopGrass B.V. gestart met het slopen van de oude atletiekbaan van DJA te Zundert. De oude kunststof atletiekbaan inclusief asfaltfundering en inrichtingsmaterialen is volledig gesloopt en zal compleet nieuw worden opgebouwd met een iets andere lay-out. De zand en lavafundering zullen wel worden hergebruikt.

Nadat de banden en goten zijn gesteld is de lava fundering goedgekeurd zodat net voor de bouwvak het asfalt aangebracht kon worden.

Eind juli zal het natuurgras middenterrein worden gerenoveerd en worden voorzien van een beregeningsinstallatie, waarna half augustus de Sandwich kunststof toplaag zal worden aangebracht.

Verder zal de baan worden voorzien van LED-verlichting, nieuw hekwerk, een nieuwe polsstokinstallatie, en overige nieuwe inrichtingsmaterialen.

De oplevering staat gepland voor half september waarbij  atletiekvereniging DJA Zundert weer is voorzien van een nieuwe atletiekaccommodatie.