De Leijerweg 6A, Sint-Oedenrode      -      0413 -82 03 41        -      info@topgrass.nl

CO2-Prestatieladder

Bedrijfscertificering TopGrass niveau 3 van de CO2-prestatieladder

Plan voor minder CO2-uitstoot van Topgrass

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Ook Topgrass werkt daaraan mee en wil in 2026 30% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2021. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder. Wat dat betekent, leest u op deze pagina.

CO2-prestatieladder: stap voor stap 

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 vrij te laten komen. Topgrass berekent elk half jaar opnieuw de hoeveel CO2 die wordt uitstoten, op basis hiervan worden doelen gesteld.  Ook nemen we maatregelen waarbij we medewerkers, inwoners en externe partners informeren en - zo nodig - betrekken. In september 2022 heeft Topgrass zich voor een project in Amsterstam laten certificeren op niveau 5 van de CO2-perstatieladder. Na dit project succesvol te hebben uitgevoerd volgens de eisen van de CO2-prestatieladder heeft Topgrass besloten hiermee door te gaan en de gehele organisatie te certificeren. 

Halfjaarlijkse footprint berekening

Om de voortgang te kunnen bepalen moeten we weten hoeveel CO2 er in de organisatie vrij komt. In bijgaande infographic wordt alle relevantie informatie omtrent onze CO2-uitstoot weergeven.

Welke maatregelen nemen we? 

Het grootste deel van de footprint wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen (28%) en het wagenpark (55%). Daarnaast heeft het elektraverbruik (12%) voor het laden van de elektrische wagens, een kleinere impact. De volgende maatregelen worden ingezet, deze helpen om de hoeveelheid CO2 die vrijkomt te verminderen:

  • Verhuizing naar nieuw te bouwen bedrijfspand met moderne duurzaamheidstoepassingen (4,7% reductie op totaal)
  • Keuze onderaannemers baseren op afstand
  • Werken met gerecyclede materialen
  • Werken met de zuinigste wagens (17,1% reductie op totaal)
  • Zo veel mogelijk werken met elektrische bedrijfsmiddelen (11,1% reductie op totaal)
  • Elektrische auto's zo veel mogelijk laden op eigen locatie (1,7% reductie op totaal)

Naast deze acties zijn ook onderzoeken gestart naar welke maatregelen Topgrass nog meer kan nemen om de doelen te halen, zoals onderzoek doen naar het toepassen van biodiesel.

Jaarlijkse audit

Elk jaar wordt Topgrass geaudit door een onafhankelijke certificeren instelling, NormecNCK. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of Topgrass het CO2-managementsysteem goed heeft geïmplementeerd.

CO2-PRESTATIELADDER