De Leijerweg 6A, Sint-Oedenrode      -      0413 -82 03 41        -      info@topgrass.nl

CO2-Prestatieladder

Projectcertificering TopGrass niveau 5 van de CO2-prestatieladder

Plan voor minder CO2-uitstoot van Topgrass

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Ook Topgrass werkt daaraan mee en wil in 2025 9% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2021. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder. Wat dat betekent, leest u op deze pagina.

CO2-prestatieladder: stap voor stap 

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 vrij te laten komen. Topgrass berekent elk half jaar opnieuw de hoeveel CO2 die wordt uitstoten en stellen op basis hiervan doelen.  Ook nemen we maatregelen waarbij we medewerkers, inwoners en externe partners informeren en - zo nodig - betrekken. In september 2022 laat Topgrass zich voor Project Amsterstam certificeren op niveau 5 van de CO2-perstatieladder. Wanneer deze audit succesvol is doorlopen zal hier het certificaat worden gepubliceerd.

Halfjaarlijkse footprint berekening

Om de voortgang te kunnen bepalen moeten we weten hoeveel CO2 er in de organisatie vrij komt. In bijgaande infographic wordt de uitstoot van Project Amsterdam weergegeven.

Welke maatregelen nemen we? 

Het grootste deel van de footprint van project Amsterdam wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen (73%) en het wagenpark (26%). Daarnaast hebben het elektraverbruik (1%) voor het laden van de elektrische wagens, een kleinere impact. De volgende maatregelen worden ingezet die helpen om de hoeveelheid CO2 die vrijkomt te verminderen:

  • Werken met zuinigere of elektrische bedrijfswagens  (reductiepotentieel 3% minder CO2 uitstoot afkomstig uit brandstofverbruik in 2025 t.o.v 2021)
  • Werken met zuinige personenauto’s (reductiepotentieel 3% minder CO2 uitstoot afkomstig uit het brandstofverbruik in 2025 t.o.v. 2021)
  • Elektrische auto’s zo veel mogelijk laden op eigen locatie (reductiepotentieel 50% minder CO2 uitstoot afkomstig uit het elektraverbruik in 2025 t.o.v. 2021)

Naast deze acties zijn ook onderzoeken gestart naar welke maatregelen Topgrass nog meer kan nemen om de doelen te halen, zoals onderzoek doen naar het toepassen van biodiesel.

Jaarlijkse audit

Elk jaar wordt Topgrass geaudit door een onafhankelijke certificeren instelling, NormecNCK. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of Topgrass het CO2-managementsysteem goed heeft geïmplementeerd. Dit betekent dat jaarlijks wordt gekeken naar hoe goed het waterschap haar emissies in kaart heeft gebracht, hoe actief het is geweest op het uitvoeren van de geplande maatregelen, welke acties er zijn ondernomen om het bewust zijn te vergroten en of er actief is deelgenomen aan relevante initiatieven.

CO2-PRESTATIELADDER